Siostra Aleksandra Zaręba będzie kierować zgromadzeniem przez najbliższe sześć lat.

Wyboru dokonała 21 czerwca obradująca w Krakowie kapituła generalna Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika.

Siostra Aleksandra Zaręba pełniła ostatnio  urząd wikarii generalnej dominikanek i odpowiadała za sprawy formacyjne. Na stanowisku przełożonej generalnej zastąpi matkę Bieniaminę Potoczną, która kierowała zgromadzeniem przez ostatnią kadencję.

Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika obchodzi w tym roku 155. rocznicę istnienia. Założyła je w 1861 roku w Wielowsi (obecnie dzielnica Tarnobrzega) przez Sługa Boża matka Róża Kolumba Białecka, w celu niesienia różnorakiej pomocy najbardziej potrzebującym. Obecnie do zgromadzenia należy około 350 sióstr.