Wykład w sobotę w łódzkim klasztorze.

Prelekcję, zatytułowaną „Wprowadzenie w świat psalmów”, wygłosi Danuta Piekarz, italianistka, biblistka, wykładowca wielu uczelni. Organizatorzy spotkania zachęcają słuchaczy do przyniesienia Pisma Świętego.

Wykład 18 czerwca o godzinie 17 w auli na pierwszym piętrze klasztoru. Wykład poprzedzi msza święta o godzinie 16 w kaplicy klasztornej.