W sobotę, 28 maja w Krakowie.

Nowymi diakonami zostaną bracia: Piotr Janas, Wojciech Gomułka i Grzegorz Kuraś.

Święceń w dominikańskiej bazylice Trójcy Świętej udzieli im o godzinie 10.30 biskup senior archidiecezji krakowskiej, Jan Zając. W uroczystości weźmie udział przełożony polskich dominikanów, ojciec Paweł Kozacki oraz dominikanie z innych klasztorów.

Przez najbliższy rok diakoni posługiwać będą w duszpasterstwach akademickich przy krakowskim klasztorze, m.in. w Duszpasterstwie Akademickim „Beczka”, Duszpasterstwie Młodzieży „Przystań”, a także w katechumenacie oraz będą prowadzić Liturgię Słowa na niedzielnej mszy świętej z udziałem dzieci.

Bracia diakoni będą mogli też udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom, sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Natomiast za rok przystąpią do święceń kapłańskich.

Do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego należy około 450 braci, z których większość przyjmuje święcenia kapłańskie. Udziela się ich po ukończeniu sześcioletnich studiów w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów.