Ciało Chrystusa istnieje na trzy sposoby.

Jezus prawdziwie obecny w Eucharystii. Tę właśnie tajemnicę świętujemy w „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej”.

3 x Ciało

Warto jednak pamiętać, że „Boże Ciało” ma nie tylko takie znaczenie. W Średniowieczu mówiono o „potrójnym Ciele Chrystusa” (triplex Corpus Christi). Nie o trzech, ale o jednym, istniejącym w różny sposób.

Najpierw historyczne Ciało Pana Jezusa – to, w którym umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Po drugie – Eucharystia. I trzeci sposób obecności, o którym pisze św. Paweł: wy jesteście Ciałem Chrystusa (1 Kor 12,27).

Co to znaczy „Kościół – Ciało Chrystusa”?

Powiedzieć „Ciało Chrystusa” o Kościele to więcej niż prosta metafora. Wystarczy sobie przypomnieć nawrócenie św. Pawła. Chrystus, ukazując mu się spytał: czemu mnie prześladujesz? (Dz 9,4).

Na pierwszy rzut oka to dziwne, skoro Paweł wcześniej nigdy Jezusa nie spotkał, a występował tylko przeciw Jego uczniom. Uczniowie jednak są w łączności z Chrystusem, mając Jego Ducha (por. 1 Kor 12,13).

To właśnie tę tajemniczą, ale realną jedność uczniów z Panem (i pomiędzy sobą) opisuje obraz Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa.

Chleb, który sprawia jedność

Eucharystia podtrzymuje i buduje tę jedność. Jeden ze wczesnych autorów chrześcijańskich pisał: „Ponieważ jesteśmy karmieni tym samym Ciałem naszego Pana, wszyscy stajemy się tymże Ciałem Chrystusa”.

Inny, późniejszy autor, rozwijał tę myśl, mówiąc, że Kościół jest jak konsekrowany chleb – Ciało Chrystusa, a miłość we wspólnocie Kościoła jest jak konsekrowane wino – Krew Chrystusa krążąca w Jego Ciele.

To przypomina, że przyjmujemy Eucharystię nie tylko po to, by wejść w komunię z Bogiem, ale też w komunię między sobą nawzajem. I wspólnie stać się „Bożym Ciałem”.