Prelekcja w sobotę w Dominikańskiej Szkole Wiary w Lublinie.

Wykład, zatytułowany „Dominikanie polscy, którzy umierali i cierpieli za wiarę”, wygłosi ojciec profesor Jacek Salij.

„W ciągu 800 lat istnienia dominikanów w Polsce, nasi bracia głosili Ewangelię nie tylko słowem, które poruszało serca słuchających ich wiernych, czyniąc z nich sławnych kaznodziejów, lecz także potwierdzali swoje wyznanie wiary krwią męczeńską” – przypominają organizatorzy lubelskiej DSW.

Spotkanie z ojcem Salijem – 9 kwietnia o godzinie 9.30 w Sali Unii lubelskiego klasztoru. Wykład z przerwą potrwa do 12.30.