Bruno Cadoré OP spotkał się z Rodziną Dominikańską w Polsce.

Ojciec Cadoré podzielił się własnym doświadczeniem wiary. Przyznał, że coraz bardziej odkrywa to, że Jezus chce być blisko każdego człowieka – i do każdego znajduje zupełnie inną drogę. W ciągu ostatnich sześciu lat generał odbywa – jak mówił – swoistą „wielką pielgrzymkę przez Zakon”, odkrywając wielką różnorodność form życia dominikańskiego.

Zdaniem ojca Cadoré, to właśnie ta różnorodność może dziś stanowić największy wkład Zakonu Dominikańskiego w misję Kościoła.

Przypomniał, że w Rodzinie Dominikańskiej są osoby konsekrowane, które każdego dnia budzą się w klasztorach i dzięki obserwancjom zakonnym mogą prowadzić regularne życie modlitewne i wspólnotowe; są świeckie osoby konsekrowane, które żyją w świecie, oddając jednak całe swoje życie Chrystusowi; są także osoby niepodejmujące życia konsekrowanego, tworzące małżeństwa, oddające się budowaniu rodziny i pracy zawodowej. Każda z tych osób ma inne doświadczenie wiary i obecności Chrystusa.

Generał zachęcał, byśmy wzajemnie uczyli się od siebie tych różnych spojrzeń, bo one mają szansę wzbogacać nasze rozumienie świata i posługę głoszenia Ewangelii.

Głosić, by wzrastać

Najważniejszym elementem spotkania był udział we wspólnej Eucharystii, sprawowanej w bazylice Świętej Trójcy, której przewodniczył ojciec Paweł Kozacki – prowincjał polskich dominikanów. Na ołtarzu były też obecne relikwie św. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina.

W kazaniu generał dominikanów zwrócił uwagę na zdanie wypowiedziane przez Apostołów, zapisane w Dziejach Apostolskich: „Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego”.

Jak zauważył, to zdanie stanowi dziedzictwo przekazane Rodzinie Dominikańskiej. Wspólnota zgromadzona przez Ducha Świętego wzrasta o tyle, o ile świadczy i głosi Ewangelię. To zadanie wszystkich związanych z duchowością św. Dominika: pomóc Kościołowi, by rósł i rozwijał się, poprzez głoszenie Dobrej Nowiny.

Spotkanie w Krakowie

W pierwszym dniu wizytacji Polskiej Prowincji Dominikanów ojciec generał spotkał się w Krakowie z przedstawicielami różnych gałęzi Rodziny Dominikańskich, które są obecne w Polsce.

Największą grupę stanowili świeccy dominikanie wraz z Radą Prowincjalną Świeckich Dominikanów w Polsce i ich promotorem prowincjalnym ojcem Dariuszem Kantypowiczem. Nie zabrakło także członkiń Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu, osób z Rodziny Matki Bożej Bolesnej, a także przedstawicielek zgromadzeń czynnych: sióstr dominikanek misjonarek Jezusa i Maryi z Zielonki koło Warszawy, sióstr św. Dominika, sióstr dominikanek Matki Bożej Różańcowej i z bezhabitowego zgromadzenia Unia św. Katarzyny ze Sieny – Misjonarki Szkoły.

Wizytacja Prowincji

Spotkanie z Rodziną Dominikańską było pierwszym elementem wizytacji Polskiej Prowincji Zakonu przez przełożonego generalnego. W kolejnych dniach ojciec Cadoré odwiedzi braci w innych klasztorach. Towarzyszą mu jego asystenci, którzy również odwiedzają różne klasztory i wspólnoty dominikańskie w Polsce.

Podejmowana dwukrotnie w czasie dziewięcioletniej kadencji wizytacja prowincji przez generała ma pomóc w odnowieniu gorliwości apostolskiej i podpowiedzieć Zakonowi w prowincji kierunki dalszego działania. Poprzednia wizytacja Polskiej Prowincji miała miejsce w 2012 roku.

Polska Prowincja jest jedną z największych na świecie – powstała w roku 1221 dzięki misji podjętej na prośbę św. Dominika przez św. Jacka Odrowąża. Należy do niej około 460 braci, około 60 mniszek żyjących w trzech klasztorach klauzurowych i 600 świeckich dominikanów.

W Rodzinie Dominikańskiej są także liczne wspólnoty żyjące duchowością św. Dominika, chociaż formalnie nie podlegające władzy generała Zakonu.