W sobotę na ręce generała Zakonu Kaznodziejskiego.

Uroczystość odbędzie się w kościele św. Jacka na stołecznym Nowym Mieście. Podczas mszy świętej o godzinie 12 ojciec Bruno Cadoré przyjmie od brata Tomasza śluby: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa.

Brat Tomasz Mochoń urodził się w 1986 roku w Kielcach. Skończył prawo, a w 2010 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. W dominikańskim kościele na Freta pełni funkcję zakrystiana.

To kolejne w tym roku śluby wieczyste – obowiązujące na całe życie – w Polskiej Prowincji Dominikanów. Trzy tygodnie temu w Krakowie na ręce prowincjała ojca Pawła Kozackiego złożyli je bracia studenci: Marcin Dyjak, Wojciech Gomułka i Mateusz Grzelczak.

Do Polskiej Prowincji Dominikanów należy 460 braci. Śluby wieczyste składa się zwykle pod koniec studiów, przed święceniami diakonatu. Bracia zakonni, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich, składają profesję wieczystą po około pięciu latach pobytu w Zakonie.