Bracia Marcin Dyjak, Wojciech Gomułka i Mateusz Grzelczak ślubowali żyć w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie.

Wieczyste śluby – czyli obowiązujące na całe życie – przyjął od braci ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Uroczystość odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy.

„Ślubujecie, że przede wszystkim Bogu będziecie posłuszni, że pozwolicie Bogu przemawiać do swojego serca. Obiecujecie, że będziecie się w Niego wsłuchiwać” – mówił Prowincjał w kazaniu do profesów.


Do Polskiej Prowincji Dominikanów należy 450 braci. Śluby wieczyste składa się zwykle pod koniec studiów, przed święceniami diakonatu. Bracia zakonni, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich, składają profesję wieczystą po około pięciu latach pobytu w Zakonie.