W środę, 9 marca, na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

Dyskusja: „Czy Europa zmierza ku zagładzie?”, toczyć się będzie wokół książki ojca Zięby „Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie”, którą wydała oficyna „W drodze”. Autor przedstawia analizę obecnych wydarzeń w Europie odcinającej się od chrześcijańskich korzeni.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19 w budynku A Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ulicy Wieżowej 2/4. Dyskusję poprowadzą Marta Sienkiewicz i Szymon Bojdo.

Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe Wydziału Teologicznego – „Veritas”.