23 marca w lubelskim klasztorze dominikanów.

W spotkaniu wezmą udział duchowni czterech różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce: prawosławnego, katolickiego, ewangelicko-augsburskiego oraz polskokatolickiego. Każdy z prelegentów przedstawi sylwetkę męczennika związanego z jego Kościołem.

Jednym z mawianych postaci będzie bł. Michał Czartoryski – dominikanin i kapelan Powstania Warszawskiego, zamordowany 6 września 1944 roku przez hitlerowców. Jego sylwetkę przedstawi ojciec Tomasz Dostatni.

Dyskusja rozpocznie się o godzinie 18 w Gotyckim Refektarzu lubelskiego klasztoru dominikanów.

Organizatorem spotkania, zatytułowanego „Męczennicy różnych wyznań”,  jest dominikańska Fundacja „Ponad Granicami” oraz lubelski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej.