Prelekcja w sobotę w Dominikańskiej Szkole Wiary w Lublinie.

Wykład, zatytułowany „Dominikańskie kaznodziejstwo a pobożność średniowiecza”, wygłosi profesor Paweł Kras z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

„Zakon Kaznodziejski w nowatorski sposób włączył się w odnowę życia religijnego w późnym średniowieczu. Dominikanie w krótkim czasie stworzyli gęstą sieć swoich klasztorów, i mocno zaangażowali się w kaznodziejstwo oraz promowanie nowych form religijności świeckich” – przypominają organizatorzy lubelskiej DSW.

„Już w drugiej połowie XIII wieku doszło do tego, że ich kościoły były tłumnie odwiedzane przez wiernych, co stało się powodem konfliktów z duchowieństwem diecezjalnym. Sukces dominikańskich kaznodziejów wynikał zarówno z ich dobrego wykształcenia teologicznego i formacji zakonnej, jak i oryginalnych środków, jakimi posługiwali się podczas głoszenia Słowa Bożego” – dodają organizatorzy Szkoły Wiary.

Spotkanie z profesorem Krasem – 12 marca o godzinie 9.30 w Sali Unii lubelskiego klasztoru. Wykład z przerwą potrwa do 12.30.

fot. flickr.com / fr. Lawrence OP