Uroczystość odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

Podczas uroczystej mszy świętej o godzinie 10.30 w bazylice Świętej Trójcy prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, ojciec Paweł Kozacki przyjmie od trzech Braci śluby: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa.

Śluby wieczyste, czyli obowiązujące na całe życie, złożą bracia studenci: Marcin Dyjak, Wojciech Gomułka i Mateusz Grzelczak.

Do Polskiej Prowincji Dominikanów należy 450 braci. Śluby wieczyste składa się zwykle pod koniec studiów, przed święceniami diakonatu. Bracia zakonni, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich, składają profesję wieczystą po około pięciu latach pobytu w Zakonie.