Bracia z Korbielowa chcą ją zawieźć z pielgrzymką na Ukrainę.

Bohorodczany to miejscowość koło Stanisławowa na zachodzie Ukrainy. Do czasów II wojny światowej mieli tam swój klasztor i kościół ojcowie dominikanie. Po wojnie musieli go opuścić. Przywieźli wtedy do Polski obraz Matki Łaskawej, który obecnie znajduje się w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Korbielowie.

W październiku zeszłego roku grupa wiernych Kościoła greckokatolickiego z Bohorodczan przyjechała ze swoim księdzem do Korbielowa. Pielgrzymi z Ukrainy wzięli udział w procesji różańcowej i modlili się przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej.

„To była taka sentymentalna pielgrzymka, gdyż przed tym samym obrazem przed wojną modlili się ich dziadkowie” – opowiadał wówczas ojciec Krzysztof Ruszel, przeor korbielowskich dominikanów i proboszcz prowadzonej przez nich parafii.

Kilka dni temu w Korbielowie rozpoczęto przygotowania do wykonania kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej dla wspólnoty greckokatolickiej w Bohorodczanach. Na początek wykonano dokumentację fotograficzną wizerunku, która pomoże artystom w namalowaniu kopii.

„Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować pielgrzymkę do Bohorodczan, aby uczestniczyć w obrzędzie wprowadzenia kopii obrazu do kościoła, z którego przyszedł on po wojnie do nas” – mówi ojciec Ruszel.