11 lutego w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Wykład odbędzie się w ramach czwartkowych katechez dla dorosłych z cyklu: „9 x MERCY!”, poświęconych miłosierdziu. Organizuje je grupa Sala na Górze.

Czwartkowe spotkanie poprzedzi msza święta o godzinie 18.30. Po Eucharystii ojciec Przanowski wygłosi katechezę, zatytułowaną „Miłosierdzie czy sprawiedliwość?”, a następnie rozpocznie się dyskusja.

Ojciec Mateusz Przanowski jest teologiem, dyrektorem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii oraz wiceprezesem Fundacji „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”. Mieszka w krakowskim klasztorze.

„Cykl katechez o miłosierdziu organizowanych przez wspólnotę Sala na Górze odbywa się w ramach akcji: »MIASTO SIĘ BUDZI! «, które mają pomóc w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży i świadomie przeżyć Rok Miłosierdzia – mówi Anna Wojna z grupy Sala na Górze”.

Katechezy odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.