Lubelscy Bracia zapraszają na rekolekcje z muzyką i śpiewem.

W każdą z sześciu niedziel Wielkiego Postu w bazylice Relikwii Krzyża Świętego wierni będą mogli wysłuchać krótkiego rozważania dominikanów z lubelskiego klasztoru oraz koncertu muzycznego. Wielkopostne Śpiewanie – jak nazywa się taka forma rekolekcji – Ojcowie Dominikanie organizują w Lublinie od kilkunastu lat.

Tegoroczny cykl odbywa się pod hasłem: „Dominikanie – charyzmat w służbie Kościołowi”, co wiąże się z trwającym Jubileuszem 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego.

„Planowane koncerty tradycyjnie podejmują tematykę wielkopostną i pasyjną nawiązują także do wielkiego Jubileuszu. W słowie rekolekcyjnym Ojcowie Dominikanie przybliżą specyfikę swojej posługi i misję Zakonu” – zapewniają Bracia.

Wielkopostne Śpiewanie rozpocznie się 14 lutego o godzinie 15. Pierwsze rozważanie wygłosi ojciec Maciej Niedzielski. W kolejne niedziele rekolekcje głosić będą ojcowie: Mirosław Wylęgała, Michał Murzyn, Włodzimierz Wieczorek, Artur Hącia i Tomasz Dostatni.