Organizuje Instytut Tertio Millennio. Hasło tegorocznej edycji: „Moje Westerplatte”.

To największy w Polsce konkurs poświęcony wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Udział mogą wziąć uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz młodzieży polonijnej z USA.

„Celem konkursu jest kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych wśród młodych ludzi, a przez to pobudzenie do czynnego udziału w kreowaniu otaczającej rzeczywistości. Realizacja celu odbywa się za pomocą promowania osoby i nauczania Jana Pawła II, którego nauki dotyczą wielu dziedzin życia społecznego – od spraw relacji międzyludzkich, aż po kwestie gospodarcze i ekonomiczne” – piszą organizatorzy.

Tegoroczna edycja nawiązuje do słów, jakie Papież skierował do młodzieży w 1987 roku w Gdańsku: „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować.”

Konkurs odbywa się w czterech etapach, z których część przebiega on-line. Pierwszy etap stanowi quiz: uczestnik za pośrednictwem aplikacji internetowej otrzymuje zestaw 20 losowo wybranych pytań, dotyczących życia i nauczania Jana Pawła II. Uczestnik, który zdobędzie odpowiednią liczbę punktów, może przejść do II etapu Konkursu – rozbudowanego testu on-line, który odbywa się w tym samym czasie w całym kraju.

Kolejnym etapem jest półfinał, do którego zostanie zakwalifikowanych około 200 uczniów. Będą oni musieli napisać esej na jeden ze wskazanych tematów. Finał będzie polegał na ustnej obronie pracy i odbędzie się jednocześnie w 9 regionach Polski, wokół następujących miast: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa i Wrocław.  Gala finałowa odbędzie się tego samego dnia w każdym z regionów.

Główną nagrodą jest wycieczka do Rzymu oraz indeks na wybrane kierunki studiów na kilku polskich uczelniach katolickich. Przewidziane są też nagrody książkowe dla pozostałych finalistów oraz najlepszych szkół i katechetów, a także za najlepszy esej.

Konkurs trwa od 8 lutego do 14 maja 2016 roku. Aby zgłosić swój udział, należy zarejestrować się na stronie www.konkurspapieski.pl