Prelekcja w sobotę w Dominikańskiej Szkole Wiary w Lublinie.

Wykład, zatytułowany „Udział dominikanów w powstaniach narodowościowych na Lubelszczyźnie”, wygłosi ojciec Marek Miławicki z Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie.

„Czy wiesz, że dominikanie z terenu Lubelszczyzny brali udział w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym? Wielu z nich za ten patriotyczny zryw zostało surowo ukaranych przez zaborców kasatą klasztorów, w których dotąd mieszkali i pracowali, przeniesieniem do innych klasztorów na terenie Królestwa Polskiego lub zsyłką na Sybir” – reklamują wykład organizatorzy lubelskiej DSW.

„Ich historie oraz dzieje dominikańskich klasztorów na terenie ówczesnej guberni lubelskiej zostaną ukazane na tle dziejów Królestwa Polskiego, a także całego zaboru rosyjskiego. Dominikanie, którzy byli licznie obecni na tych ziemiach, stracili bezpowrotnie większość swoich placówek właśnie z powodu swojej patriotycznej postawy, a wielu z nich nigdy już nie wróciło do Ojczyzny z zesłania” – przypominają organizatorzy Szkoły Wiary.

Spotkanie z ojcem Miławickim –  20 lutego o godzinie 9.30 w Sali Unii lubelskiego klasztoru. Wykład z przerwą potrwa do 12.30.

fot. flickr.com / archer10 (Dennis)