Ogólnopolska akcja DA „Beczka” zaczyna się w Popielec. Potrwa cały Wielki Post.

Duszpasterstwo Akademickie „Beczka” w Krakowie organizuje w Wielkim Poście modlitewną akcję za polskich dominikanów. Będzie ona polegać na odmówieniu codziennie dziesiątki różańca za konkretnego ojca.

„Tymi, którzy udzielają nam sakramentów i którzy przepowiadają nam Słowo, są ojcowie dominikanie. Chcemy otoczyć ich modlitwą” – mówi Jakub Lamparski z „Beczki”.

Do 10 lutego organizatorzy zbierają chętnych, którzy chcą się włączyć do modlitewnej akcji. W Środę Popielcową każdemu zgłoszonemu wylosowany zostanie konkretny dominikanin z imienia i nazwiska, za którego dana osoba zobowiązuje się codziennie modlić.   

Modlitewna akcja „beczkowiczów” związana jest z trwającym obecnie Jubileuszem 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego.

Link do formularza

Serwis Dominikanie.pl sprawuje patronat medialny nad modlitewną akcją.