W liturgiczne wspomnienie patrona artystów jego relikwie wprowadzono do dominikańskiego kościoła.

Mszy świętej konwentualnej przewodniczył bp Michał Janocha – historyk i znawca sztuki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, od wielu lat zaprzyjaźniony z dominikanami.

Pielgrzymka po relikwie

Zebrani modlili się przez wstawiennictwo błogosławionego dominikanina za wszystkich artystów, twórców kultury i historyków sztuki, aby „swoimi dziełami wskazywali na Boga jako jedyne Źródło wszelkiego piękna”.

Z okazji Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego w listopadzie 2015 roku kilkunastu Braci z klasztoru na Służewie udało się z pielgrzymką do Włoch, by sprowadzić relikwie św. Dominika, a przy okazji – by przywieźć także relikwie bł. Fra Angelico.

Relikwiarz został zamontowany jako element specjalnie stworzonej z tej okazji ikony przedstawiającej bł. Fra Angelico autorstwa ikonopisarzy: Mateusza i Teodory. Po zakończeniu mszy wierni zgromadzeni w kościele mogli oddać cześć relikwiom i powierzyć Bratu Anielskiemu swoje modlitewne intencje.

Na co dzień relikwie bł. Fra Angelico będą znajdować się w pracowni Studium Chrześcijańskiego Wschodu, mieszczącej się w jednej z sal na krużgankach kościoła na Służewie.

Wprowadzenie relikwii jest jednym z bardzo wielu wydarzeń w ramach świętowania Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu Dominikańskiego w klasztorze na Służewie.

Od 11 do 14 kwietnia w tutejszym kościele odbędą się również rekolekcje jubileuszowe z bł. Fra Angelico, które wygłosi o. Dariusz Czajkowski – historyk sztuki, zaangażowany w działalność istniejącego od wielu lat na Służewie Studium Chrześcijańskiego Wschodu.

Skąd wziął się Braciszek Anielski

Urodzony u schyłku XIV wieku w Toskanii Guido di Pietro od dzieciństwa uczył się malarstwa. W wieku 20 lat wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w Fiesole i przybrał zakonne imię Jan.

Potrafił łączyć powołanie do stanu duchownego z twórczością artystyczną, malując wyłącznie obrazy o treści religijnej. Jego najbardziej znanym dziełem jest 40 fresków, którymi ozdobił dominikański konwent św. Marka we Florencji – malując w klasztornych celach sceny przedstawiające życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Zmarł 18 lutego 1455 roku w rzymskim klasztorze dominikanów przy bazylice Santa Maria sopra Minerva. Pod posadzką świątyni znajduje się jego grób. Ze względu na to, że umiał łączyć cnotliwe życie ze sztuką – zyskał przydomek Fra Angelico (Braciszek Anielski).

W 1982 roku Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a dwa lata później ustanowił patronem artystów i twórców kultury. W Polsce jest też patronem historyków sztuki.