Do wspólnoty 11 mniszek w Radoniach dołączyła nowicjuszka – siostra Miriam.

Uroczystości odbyły się 23 stycznia w radońskim klasztorze. Obrzęd obłóczyn rozpoczął się przed mszą świętą. Kandydatka do Zakonu – leżąc krzyżem przed ołtarzem – na pytanie przeoryszy klasztoru, siostry Bernadety: „Czego żądasz?”, odpowiedziała: „Miłosierdzia Bożego i waszego”.

Następnie przeorysza z pomocą mistrzyni nowicjatu, siostry Jacki, nałożyła na kandydatkę biały habit mniszek dominikańskich. W odróżnieniu od habitu noszonego przez siostry, które złożyły już śluby, habit nowicjuszek odróżnia się białym kolorem welonu.

Nowicjuszka otrzymała imię Miriam, a jej patronką została Maryja w Tajemnicy Nawiedzenia św. Elżbiety. Przez najbliższy rok siostra Miriam będzie rozeznawała swoje powołanie, żyjąc wśród mniszek i formując się w duchu kontemplacyjnym, właściwym dla naszego Zakonu.

Mszy świętej przewodniczył ojciec Radosław Broniek, kapelan mniszek w Radoniach. Do koncelebry dołączyli ojciec Maciej Biskup, przeor klasztoru w Szczecinie, skąd przyjechała siostra Miriam, oraz ojcowie z klasztoru na Służewie: Gabriel Wilczyński, który wygłosił kazanie, a także Jan Spież i Robert Drużkowski.

W uroczystości uczestniczyła rodzina nowicjuszki. W Radoniach byli obecni przedstawiciele wszystkich trzech gałęzi Zakonu – świeckich dominikanów reprezentowali tercjarze ze Służewa, ze Szczecina i z powstającej w Radoniach fraterni.

Po homilii odbyła się druga część obłóczyn: siostra Miriam otrzymała najpierw poświęcony krzyż, następnie różaniec – znak przymierza Zakonu Dominikańskiego z Maryją, a na koniec na jej głowę została nałożona korona cierniowa jako znak bliskości z Jezusem i udziału w męce Zbawiciela.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku św. Dominik Guzman – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu. W Polsce żyje około 60 mniszek, mają trzy klasztory: w Krakowie, Świętej Annie i w Radoniach pod Warszawą, gdzie są obecne od 1990 roku.

fot. Waldemar Kanar