Groby zakonników obok księżnej. Sensacyjne odkrycie archeologów na Kujawach.

Podczas prac archeologicznych w podominikańskim klasztorze w Brześciu Kujawskim odkryto katakumby z historycznymi grobami. Spoczywa tam prawdopodobnie zmarła w 1292 roku księżna Eufrozyna Opolska – matka późniejszego króla Władysława Łokietka. W katakumbach odkryto także groby dominikanów.

Bracia kaznodzieje przybyli do Brześcia Kujawskiego – ważnego w średniowieczu ośrodka miejskiego – w 1264 roku, co udokumentował Jan Długosz. Wznieśli klasztor i gotycki św. Michała Archanioła, który w kolejnych stuleciach był wielokrotnie niszczony i przebudowywany.