Chór „Hosanna” działa już 15 lat.

Powstał w 2000 roku przy parafii św. Barbary w Witebsku na Białorusi, którą prowadzą dominikanie z Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Opiekunem chóru „Hosanna” jest ojciec Bronisław Daszkiewicz.

„Śpiewają w nim ludzie różnych zawodów: nauczyciele, lekarze, blacharze, przedsiębiorcy, w różnym wieku od studentów do emerytów, jest też dziewięcioletni solista. Chór ma bardzo rodzinny charakter jest w nim kilka rodzin, ale naszą rodziną są też witebscy dominikanie.” – mówi Swietłana Szydłowska, kierownik artystyczny i dyrygentka chóru.

W repertuarze znajduje się muzyka sakralna od średniowiecza do współczesności, utwory klasyczne i ludowe. Chór śpiewa w różnych językach: białoruskim, polskim, ukraińskim, niemieckim i w łacińskim.

Witebscy chórzyści odnoszą festiwalowe sukcesy. Chór jest laureatem festiwalu muzyki chrześcijańskiej Mahutny Boże 2002 w Mohylewie, festiwali w Olsztynie i Wronkach i Ekumenicznego Festiwalu Chrześcijańskich Chórów w Moskwie 2006 roku. Zespół otrzymał też dyplom na międzynarodowym festiwalu muzyki sakralnej Łapskie Te Deum w 2006 roku.

Dominikanie zostali wypędzeni z Witebska w 1832 roku po kasacie zakonu przez władze carskie. Po powrocie tam w latach 90. ubiegłego stulecia założyli dom bł. Michała Czartoryskiego.