Jeden z największych duszpasterzy młodzieży. Charyzmatyczny dominikanin.

Andrzej Duda, Prezydent RP:
Kancelaria Sejmu:

Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski:

 

To był człowiek nietuzinkowy, przez siebie przyciągał ludzi do Jezusa, po uszy zaangażowany w duszpasterstwo. To, że o zmarłym niespodziewanie ojcze Janie Górze mówią media i cała Polska świadczy o tym, że był to człowiek powołany do dzieł szczególnych. Polska i dominikanie stracili ojca i kapłana nietuzinkowego.

 

Abp Wojciech Polak, prymas Polski:

 

Śmierć ojca Jana Góry jest wielką stratą dla Kościoła, dla ludzi młodych. On naprawdę czuł ludzi młodych oraz ich potrzeby, potrafił ludzi młodych przyciągać i zapalać Miał swoje wielkie plany, o których opowiadał 12 grudnia podczas spotkania opłatkowego z młodzieżą lednicką. Prosił mnie, abym 4 czerwca 2016 roku na Polach Lednickich otworzył Bramę Miłosierdzia. Nie zdawałem sobie wówczas sprawy, że to będzie nasze ostatnie spotkanie. Ale pozostawiony przez ojca Górę testament spełnię.

 

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski:

Byłem na wszystkich spotkaniach lednickich i muszę powiedzieć, że drugiemu człowiekowi pewnie nie udałoby się poprowadzić tych 19 już spotkań. I to z takim zaangażowaniem i takim oddźwiękiem. Uważam, że z jego śmiercią tracimy jednego z najważniejszych, największych duszpasterzy młodzieży.

 

Kard. Stanisław Dziwisz

 

Był wybitnym, charyzmatycznym duszpasterzem młodzieży. Był człowiekiem wielkiej wiary, a równocześnie był bardzo otwarty na wątpiących. Potrafił to wszystko wprząc na służbę pracy duszpasterskiej

 

Abp Henryk Muszyński, prymas senior

Lednica jest w całości dziełem ojciec Jana, owocem jego szczególnego i wszechstronnego charyzmatu. On miał bardzo jasną ideę tego, co chciał stworzyć na Lednicy, potrafił nie tylko zdobyć sobie młodych ludzi, ale też ich wychować. Nie można mówić o ojcu Janie Górze nie wspominając św. Jana Pawła II. Bez jego poparcia, bez jego błogosławieństwa, Lednica w takim kształcie i w takiej formie nie byłaby możliwa. W oparciu o słowa papieża ojciec Jan ułożył sobie całą lednicką ideę i z wielką konsekwencją i determinacją ją realizował.

Episkopat News

 

 

Roman Bielecki OP

 

Każde słowo w przypadku o. Jana będzie za małe. Nie trzeba bać się tutaj słów „wielki”, „wspaniały”. Wychował kilka pokoleń dominikanów i kilka pokoleń ludzi w Poznaniu. Był sercem i duszą, porywał tłumy, a zarazem trafiał do każdego z osobna, każdy, kto się z nim zetknął, ma swojego ojca Jana. Zostawił wielką wyrwę. To był „ostatni, co tak poloneza wodził”.

 

Krzysztof Pałys OP

 

Odszedł o. Jan Góra, mój współbrat, człowiek wielkiego charyzmatu i równie niespożytej energii. Zmarł niespodziewanie, w… Posted by Krzysztof Pałys on 21 grudnia 2015

 

Adam Szustak OP

 

Od o. Adama: „Moi drodzy, jak pewnie już niektórzy wiecie, zmarł dzisiaj wieczorem mój współbrat o. Jan Góra OP. Wielki… Posted by Langusta na palmie on 21 grudnia 2015

 

Tomasz Gałuszka OP

 

Maciej Biskup OP

 

„(…) człowiek musi opuścić dom i udać się w drogę. Bo pielgrzymstwo, jak wieża nad płaskie domy stercząca, wynosi czł…

Posted by Maciej Biskup on 22 grudnia 2015

Będzie Ciebie brakowało… 11 lat mieszkaliśmy w poznańskim klasztorze. OREMUS +++

Posted by Maciej Biskup on 21 grudnia 2015

fot. Łukasz Głowacki