Prelekcję o nadreńskich mistykach wygłosi ojciec Wiesław Szymona.

Mistrz Eckhart, Jan Tauler i bł. Henryk Suzo to trzej dominikanie, którzy tworzą jeden z nurtów mistyki chrześcijańskiej, zwanej mistyką nadreńską. Ich dzieła przetłumaczył na polski ojciec Wiesław Szymona OP – gość sobotniego spotkania Dominikańskiej Szkoły Wiary w Lublinie.

„Przedmiotem wykładu będzie nie tylko życie i pasjonująca twórczość dominikańskich mistyków. Ojciec Wiesław przedstawi także trudności, jakich doświadczał Mistrz Eckhart, podejrzewany o herezję, oraz wyniki najnowszych badań w tej dziedzinie, które oczyszczają Mistrza z takich zarzutów” – zapowiadają organizatorzy lubelskiej DSW.

Spotkanie z ojcem Szymoną – 12 grudnia o godzinie 9.30 w Sali Unii lubelskiego klasztoru.