Największy artysta pośród świętych i nawiększy święty pośród artystów.

Opowiada brat Piotr Laskowski OP