Przyjaciel, reformator, Błogosławiony

Przyjaciel, reformator, Błogosławiony – Rajmund z Kapui. Opowiada brat Piotr Janas OP.