W Fastowie otwarto Dom św. Marcina de Porres

Dom św. Marcina de Porres w Fastowie niedaleko Kijowa założył w 2006 roku ojciec Misza Romaniv wraz z grupą zaprzyjaźnionych woluntariuszy i przy współpracy z Wikariatem Rosji i Ukrainy. Jego podopiecznymi jest 30 dzieci z ubogich, często dotkniętych patologią rodzin. Otrzymują one ciepły posiłek, odzież i pomoc w odrabianiu lekcji. W wyjątkowych sytuacjach mogą też liczyć na nocleg.

Po ponad dwudziestu latach prac budowlanych udało się oddać do użytku Centrum św. Marcina de Porres. To budynek, w którym znajdzie się miejsce na przedszkole oraz kształcenie dzieci. Planuje się też otwarcie gabinetu pomocy psychologicznej, domu samotnej matki, kawiarni oraz sali z dla przedstawień kulturalno-oświatowych.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Centrum odbyło się 16 grudnia. Mszy świętej przewodniczył abp Piotr Malczuk OFM, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Eucharystię celebrowali bracia dominikanie na czele z Wikariuszem Wikariatu Ukrainy o. Jackiem Dudką, oraz proboszcz parafii greko-katolickiej w Fastowie. Modlono się o pokój na Ukrainie. Po mszy abp Malczuk poświęcił budynek Centrum św. Marcina de Porres oraz znajdująca się w nim figurę Dobrego Pasterza.

W uroczystości uczestniczyli ambasador Polski w Kijowie – Henryk Litwin i mer Fastowa – Michajło Metiażuk. Przybyli sponsorzy z Niemiec i Austrii: Hans Jurgen Thimer z Renovabis, Pomoc Chrześcijanom Wschodu z Bawarii. Swój wkład w powstanie Centrum wnieśli także polscy przedsiębiorcy pracujący w Kijowie, których reprezentował Piotr Ciarkowski.

Warto dodać, że Centrum św. Marcina de Porres znajduje się na Placu o. Zygmunta Kozara OP, który zaczynał pracę duszpasterską w Fastowie w 1989 roku, a zmarł kilkanaście lat temu. „Ma to symboliczne znaczenie. Ojciec Zygmunt, który był lubiany i ceniony przez społeczność miasta może już cieszyć się, że charyzmat bycia z ubogimi dalej jest realizowany” – mówi ojciec Mariusz Woźniak, pracujący w Wikariacie Generalnym Ukrainy.

fot. Władysław Ząbkowski OP, Mariusz Woźniak OP

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć – jednorazowo lub stałym zleceniem – Dom św. Marcina de Porres w Fastowie, podajemy poniżej numery rachunków bankowych:

Sekretariat Misyjny Dominikanów
ul. Freta 10
00-227 Warszawa

PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
USD: 34 1090 2851 0000 0001 0591 8164
kod SWIFT: WBKPPLPP

tytułem: darowizna na rzecz Domu św. Marcina de Porres