To najstarszy dominikanin w klasztorze na Służewie.

Pół roku temu Jubilat świętował 65-lecie wieczystych ślubów zakonnych. 2 listopada w południe Bracia ze służewskiego konwentu odprawili w południe dziękczynną mszę świętą za jego długoletnią posługę w Zakonie.

Ojciec Kazimierz Marciniak urodził się 2 listopada 1925 roku w Poznaniu. Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, a w 1952 roku przyjął święcenia kapłańskie. Dwa lata później przybył do klasztoru na Służewie, gdzie mieszka do dziś.

Był jednym z twórców Instytutu Tomistycznego, którym kierował w latach 1979-2002. Dzięki jego staraniom powstała bogata biblioteka Instytutu, a w 1984 roku zaczął wychodzić „Przegląd Tomistyczny” – ojciec Kazimierz był pierwszym redaktorem naczelnym tego cenionego w Polsce i na świecie czasopisma.

Oprócz pracy w Instytucie Tomistycznym, był też wykładowca w Prymasowskim Insytucie Życia Wewnętrznego, Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, Kolegium św. Tomasza w Kijowie i Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Pracował także w Polskim Studium Mariologicznym, a w 1981 r. został jego prezesem.

Liczne zasługi o. Kazimierza na polu pracy intelektualnej i naukowej sprawiły, że w 2003 roku ówczesny generał dominikanów, ojciec Carlos Alfonso Azpiroz Costa nadał mu tytuł Magistra Świętej Teologii. To najwyższy tytuł naukowy w Zakonie Kaznodziejskim.

fot. S. Skrzeczyński / beCreative.pl