Dowiesz się w sobotę, 14 listopada, w poznańskim klasztorze.

Odpowiedzi na pytanie: „Jak mówić dzieciom o Panu Bogu?”, szukać będą Hanna Sołtysiak – przygotowująca dzieci do wczesnej Komunii świętej oraz ks. Mirosław Tykfer – redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. Spotkanie o godzinie 16 w Dużej Sali DA.

To już drugie z cyklu spotkań „Spadkowiercy”, które organizuje działająca przy poznańskim klasztorze wspólnota Paleolit. W październiku gościem „Spadkobierców” był rockowy muzyk Robert „Litza” Friedrich” – mówił o tym, jak przekazywać wiarę w rodzinie.