Dyskusja o najnowszej książce Instytutu Pamięci Narodowej.

Chodzi o książkę „Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów” pod redakcją ojca Marka Miławickiego z Dominikańskiego Instytutu Historycznego i Michała Wenklara z krakowskiego IPN-u.

Publikacja jest zbiorem tekstów wygłoszonych z czasie konferencji „Polska Prowincja Dominikanów w latach 1945-1989 na tle sytuacji zakonów męskich w PRL”, która zorganizowały przez czterema laty w Krakowie tamtejszy Instytut Pamięci Narodowej, Dominikański Instytut Historyczny i Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów.

Z książki można się dowiedzieć m.in.: jak Służba Bezpieczeństwa wykorzystywała dla szkodzenia Kościołowi różnice zdań dominikanów na temat Soboru Watykańskiego II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, o działaniach wymierzonych w Duszpasterstwo Akademickie „Beczka” w Krakowie i w Poznaniu, gdzie w 1961 roku przeprowadzono rewizję, a także o uwikłaniu się niektórych zakonników we współpracę z bezpieką.

Dyskusja o książce odbędzie się 18 listopada w Krakowie o godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rajskiej 1. Wezmą w niej udział Łucja Marek z Instytutu Pamięci Narodowej i ojciec Józef Puciłowski z Dominikańskiego Instytutu Historycznego. Spotkanie poprowadzi Roman Graczyk.

Tydzień później dyskusja odbędzie się w Warszawie: 25 listopada w Centrum Edukacyjnym IPN przy ulicy Marszałkowskiej.

Oba spotkania odbędą się w cyklu „Krakowska Loża Historii Współczesnej”.