Papież Franciszek mianował ojca Lorenzo Piretto arcybiskupem Izmiru.

Urodzony w 1942 roku we włoskiej rodzinie Lorenzo Piretto wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego jako nastolatek, a w 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Bolonii i Turynie, gdzie obronił doktorat z filozofii.

Arcybiskup Piretto od 32 lat pracuje w Turcji, gdzie był kolejno: przeorem klasztoru w Stambule, wikariuszem generalnym dominikanów w Turcji oraz przeorem w Izmirze.

Położone w zachodniej Turcji miasto Izmir to dawna Smyrna. W starożytności znajdował się tutaj jeden z siedmiu Kościołów Azji, o którym jest mowa w Apokalipsie św. Jana. Pierwszym biskupem tutejszej gminy chrześcijańskiej był św. Polikarp.