Duszpasterz akademicki zastąpił ojca Stanisława Gurgula.

Nowego przeora wybrała kapituła wrocławskiego klasztoru. Następnie wybór zatwierdził przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów, o. Paweł Kozacki.

Ojciec Wojciech Delik pochodzi z Chełmna. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1987 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Przez ostatni rok był subprzeorem i duszpasterzem akademickim we Wrocławiu, a wcześniej – socjuszem generała Zakonu ds. Europy Środkowej i Wschodniej.

Attachment-1

fot. Olga Szkudlarz

Dotychczasowym przełożonym konwentu św. Wojciecha był przez dwa lata ojciec Stanisław Gurgul, który będzie teraz pracował w założonej i prowadzonej przez dominikanów słynnej Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie.

Znajdujący się na wrocławskim Starym Mieście klasztor dominikanów założył w 1226 roku Błogosławiony Czesław Odrowąż, jeden z pierwszych polskich dominikanów. To drugi, po krakowskim, najstarszy w Polsce klasztor Zakonu Kaznodziejskiego.

fot. K. Nowak