Obronił doktorat z politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Temat przewodu doktorskiego pracującego w Czechach polskiego dominikanina brzmiał: „Stosunki Kościół-państwo w Republice Czeskiej”. Promotorem pracy była profesor Aniela Dylus z UKSW. Zaś recenzentami: profesorowie Sławomir Sowiński z UKSW) Záboj Horák z Uniwersytetu Karola w Pradze.

W swojej dysertacji doktorant opisał sytuację Kościoła katolickiego w Czechach w ostatnich 25 latach odnosząc się do wyników badań i teorii naukowych, a także własnych doświadczeń. Ojciec Hieronim od czterech lat jest proboszczem w Pradze, a w latach dziewięćdziesiątych pracował w Ołomuńcu na Morawach, jako wychowawca młodych dominikanów i duszpasterz młodzieży.

IMG_0144

Prezentując swoją rozprawę, autor zaakcentował napięcia na linii Kościół – państwo wynikające z wielu wciąż nieuregulowanych spraw. Jedną z nich jest nieratyfikowany konkordat ze Stolicą Apostolską. Podczas dyskusji podkreślano także fakt, że Czechy są krajem wyjątkowym na religijnej mapie Europy, gdzie większość mieszkańców deklaruje swoją bezwyznaniowość, a jedynie nieco ponad 10 procent obywateli uznaje się za katolików.

W publicznej obronie rozprawy doktorskiej o. Kaczmarka  wzięli udział m.in. prowincjałowie dominikanów w Polsce i Czechach: ojciec Paweł Kozacki i ojciec Benedykt Tomáš Mohelník. Obecni byli też rodzice i przyjaciele doktoranta z Czech, Warszawy, Poznania i Lublina.

Ojciec Hieronim Kaczmarek urodził się w 1961 roku w Poznaniu. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w roku 1984. W 90 roku złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Do Czech wyjechał już w latach 90, a od kilku lat jest proboszczem polskiej parafii personalnej w Pradze.