Konferencja naukowa w jarosławskim klasztorze.

Dwudniowa konferencja odbędzie się 23 i 24 października w ramach zbliżającego się jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego. Jej tytuł brzmi: „Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu: dzieje, ludzie, sztuka”.

Od jezuitów do dominikanów

„Przez dwa dni będziemy mówić o historii bazyliki i klasztoru: najpierw, gdy należał do Towarzystwa Jezusowego, a następnie Zakonu Kaznodziejskiego oraz na temat różnych zagadnień z zakresu architektury i sztuki” – mówi ojciec Marek Miławicki z Dominikańskiego Instytutu Historycznego.

„W ten sposób klasztor w Jarosławiu wraz ze współorganizatorami chce włączyć się w obchody Jubileuszu Zakonu, ukazując jego obecność i wkład w lokalnym środowisku” – dodaje ojciec Miławicki.

Organizatorami konferencji są Klasztor Ojców Dominikanów w Jarosławiu, Dominikański Instytut Historyczny, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Urząd Miasta Jarosławia.

Pieta i relikwie

Barokowy kościół Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu wraz z zespołem klasztornym wznieśli w XVII wieku jezuici. Po kasacie jezuitów – od 1777 roku miejscem tym opiekują się dominikanie. W 1966 roku kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

W ołtarzu głównym świątyni znajduje się gotycka Pieta, której kult sięga schyłku XIV wieku. Jednym z najcenniejszych zabytków bazyliki jest XVIII-wieczny Ołtarz Relikwii, który mieści relikwie prawie dwustu świętych, szczególnie pierwszych wieków chrześcijaństwa. Znajdują się w nim także relikwie św. Jana Pawła II.