Zobaczcie, co przygotowaliśmy na 800-lecie Zakonu.

Pragniemy, aby świętowanie 800-lecia istnienia Zakonu Braci Kaznodziejów było przypomnieniem, że jesteśmy przeznaczeni do głoszenia Słowa, które stało się Ciałem. Chcemy tak przedstawiać świat, rzeczy materialne, by poruszyć w człowieku tę strunę, która otwiera nas na pragnienie piękna Pana Boga.

Głoszenie Słowa angażuje nas całych, tu i teraz. W każdym pokoleniu wezwani jesteśmy do tego, by zawsze na nowo odsłaniać dobroć Boga. Tworzenie i wytyczanie nowych szlaków, dialog ze współczesną kulturą, z inną wrażliwością i otwarcie na nieznane są dla nas możliwością do dania świadectwa Jego dobroci.

Musimy stale pamiętać, że twórczość dotyczy nie tylko nowego rozłożenia akcentów i szukania bardziej współczesnych form wyrazu, ale przede wszystkim jest próbą wzajemnego słuchania i rozumienia, uczestnictwem i ryzykiem wspólnej drogi.

W ten właśnie sposób powstały wszystkie nasze jubileuszowe produkty. Rodziły się w rozmowie i w spotkaniu z artystami, rzemieślnikami. Naszą rocznicę chcemy świętować prowadzeni doświadczeniem współtworzenia, poszukiwania, bycia razem.

Ważne jest dla nas, by głoszenie Słowa stawało się szansą na nową jakość i odnowienie wspólnoty. Nie chcemy koncentrować się wyłącznie na wyjątkowym wzornictwie, ale zależy nam przede wszystkim na tym, by wszystko, co tworzymy, było znakiem nowej kultury, nowego życia braci i sióstr i – daj Boże – znakiem nowego świata.

Mocno wierzymy, że to dopiero początek drogi.

Przez cały tydzień będziemy udostępniać nowości katalogowe na Facebooku Jubileuszu 800-lecia. W piątek zostanie opublikowany katalog i ruszy przedsprzedaż na Sklep.dominikanie.pl

fot. K. Nowak