Organizują Instytut Tomistyczny i Studium Chrześcijańskiego Wschodu.

Czym jest piękno? Czy jest tylko odczuciem w umyśle oglądającego świat człowieka? Czy jest teoretyczną kategorią estetyki filozoficznej? A może jest ono jednak realnie i obiektywnie zakorzenione w strukturze bytu?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej sesji poświęconej koncepcji piękna w myśli zachodniej i wschodniej filozofii i teologii. Sesja odbędzie się w sobotę, 24 października, w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, Warszawa-Służew (metro Służew).