Jeśli ktoś przestaje praktykować wiarę, nie staje się poganinem.

Po lekturze artykułu „Ślub kościelny jest tylko dla wierzących. Co musisz wiedzieć o małżeństwie” chciałbym zwrócić uwagę i dopowiedzieć kilka ważnych kwestii.

Po pierwsze nie mogę zgodzić się z tytułem. Są dzisiaj głosy twierdzące, że jeśli wiara nowożeńców jest słaba, to małżeństwo jest nieważne. Kościół tak nie uważa. Każde ważnie zawarte małżeństwo ochrzczonych jest podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu – a wiec jest w nim Chrystusowa gwarancja łaski nierozerwalności oraz dalszych łask potrzebnych do życia.

Oczywiście, ważna jest praktyka wiary dla korzystania z tych łask, ale nawet wtedy kiedy wiara nowożeńców jest nikła, nierozwinięta, nieuformowana, błędna odnośnie prawd dogmatycznych, jeśli oni są ochrzczeni i małżeństwo jest ważnie zawarte, to jest to małżeństwo sakramentalne.

Niepraktykujący nie są poganami

Pamiętajmy, że wiara jest darem łaski, którą otrzymujemy przy chrzcie. Niepraktykujący nie powracają do stanu pogaństwa. Oni już są chrześcijanami. Dlatego lepiej nie używać terminu „chrześcijanie niewierzący”, tylko „chrześcijanie niepraktykujący”.

Jeśli się uzna, że żywa wiara jest warunkiem ważności sakramentu, to otwiera się furtkę do kwestionowania wszystkich małżeństw. Nie mamy „pistometra” dla mierzenia jakości wiary! [Pistis w języku greckim oznacza wiarę – red.]. Kościół uważa małżeństwa luteranów i anglikanów za sakramentalne, pomimo tego, że dopuszczają oni rozwody i nie zawsze sami uważają, iż ich małżeństwo jest sakramentem.

Potrzeba duszpasterstwa małżeństw sakramentalnych

Błąd co do sakramentalności małżeństwa ochrzczonych nie czyni go nieważnym, a wiec nie daje podstawy do stwierdzenia nieważności, chyba, że ten błąd determinuje wolę, np. „Gdybym wiedział, że małżeństwo jest sakramentem, to nigdy bym się z Kasią nie ożenił”.

Jeśli takiego nastawienia nie było, i małżeństwo jest ważne (bez innych przeszkód – wymuszone przez mamę, itd.) i nowożeńcy są ochrzczeni, jest to sakrament. Oczywiście, trzeba w posłudze duszpasterskiej pomóc im, aby rozwijali swa wiarę, i korzystali z łask zawartego sakramentu małżeństwa w pełni. Dlatego potrzebne jest duszpasterstwo małżeństw sakramentalnych, nie tylko związków niesakramentalnych.

Przeczytaj artykuł „Ślub kościelny jest tylko dla wierzących. Co musisz wiedzieć o małżeństwie”

SplitShire_9993