Zastąpił ojca Marcina Dąbkowicza.

Trzyletnia kadencja ojca Dąbkowicza jako przełożonego domu św. Jana Pawła II na Wiktorówkach minęła 10 września. Prowincjał polskich dominikanów, ojciec Paweł Kozacki mianował nowym przełożonym ojca Cypriana Klahsa.

15 września, w święto Matki Bożej Bolesnej, ojciec Cyprian objął swój urząd, składając przyrzeczenia na ręce Prowincjała. Ojciec Kozacki życzył mu „ducha służby”, zaś w dekrecie nominacyjnym napisał, aby „wspomniany urząd przełożonego przyjął i zabrał się do jego pełnienia od dania 15 września roku Pańskiego 2015 na czas trzyletniej kadencji”.

Prowincjał podziękował też ojcu Marcinowi za siedem lat pracy na Wiktorówkach, a szczególnie za za troskę o miejsce i o ludzi, którzy są z Wiktorówkami związani na stałe, jaki tych, którzy przybywają tutaj jako pielgrzymi i turyści.

Ojciec Cyprian Klahs urodził się w 1969 roku na Kaszubach. Ostatnie 10 lat spędził w klasztorze w Poznaniu, gdzie był redaktorem naczelnym Wydawnictwa „W drodze”, przeorem i duszpasterzem akademickim.

Wcześniej pracował w dominikańskich klasztorach w Gdańsku – jako duszpasterz akademicki, Warszawie – redaktor w Katolickiej Agencji Informacyjnej i Prudniku na Opolszczyźnie – jako katecheta i duszpasterz młodzieży.

***

Informujemy również, że przełożonym domu św. Józefa Oblubieńca w Małem Cichem został ustanowiony na drugą kadencję ojciec Artur Musialski.