6 września sto jedenasta rocznica koronacji Cudownego Obrazu i odpust parafialny.

Oprócz modlitw w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Bracia zapraszają na Piknik Parafialny, który odbędzie się wokół klasztoru. W programie wiele atrakcji artystycznych i kulinarnych – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pieniądze zebrane w czasie pikniku przeznaczone zostaną na remont dominikańskiej świątyni.

Namalowany na początku XVI wieku przez nieznanego malarza flamandzkiego wizerunek Matki Bożej Dzikowskiej, w następnym stulecia znalazł się na zamku Tarnowskich w Dzikowie. Łaski i cuda jakich doznawali modlący się przed nim wierni skłoniły władze kościelne do uznania obrazu za cudowny – co potwierdzono dekretem w 1675 roku.

Wydarzenia te skłoniły ród Tarnowskich do sprowadzenia do Tarnobrzega Ojców Dominikanów, ufundowania kościoła i klasztoru oraz powierzenia zakonnikom pieczy nad wizerunkiem.