Będzie pełniła urząd przez kolejne cztery lata.

Małgorzata Mazur należy do szczecińskiej fraterni i została po raz kolejny przełożoną Rady Prowincjalnej wspólnoty Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego. Wyboru nowej rady dokonali przełożeni, mistrzowie formacji i delegaci wszystkich fraterni z Polskiej Prowincji na zakończenie dorocznych rekolekcji, które odbyły się w tych dniach w Korbielowie.

Obok Małgorzaty Mazur, w skład rady na najbliższe cztery lata weszli: Arkadiusz Pius Biały z fraterni w Gidlach, Piotr Grodecki z Łodzi oraz Wiara Maldzieva z fraterni w Sofii – należącej od kilku miesięcy do Polskiej Prowincji – i Robert Chrzanowski z Wrocławia. Członkiem rady jest też z urzędu prowincjalny promotor świeckich dominikanów, ojciec Dariusz Kantypowicz.

Najważniejsze wyzwania, jakie stoją obecnie przed Radą Prowincjalną, to objęcie opieką świeckich żyjących duchowością dominikańską na terenie Rosji i Ukrainy (w związku ze zmianami organizacji jednostek Zakonu Dominikańskiego na tych terenach) oraz włączenie się świeckich dominikanów w obchody Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.