Mniszki z kilkunastu krajów rozmawiały o czekających je wyzwaniach.

Europejskie spotkanie mniszek EUROMON OP odbyło się w dniach od 3 do 7 września w Krzeszowicach koło Krakowa. Uczestniczyły w nim przedstawicielki klasztorów z zakonnego regionu Europa Utriusque.

Obejmuje on dużą część Starego Kontynentu – od Norwegii na północy po Grecję na południu i od Portugalii za zachodzie po Litwę na wschodzie. Region tworzy 20 klasztorów w 12 krajach: po trzy w Niemczech i w Polsce, po dwa w Austrii, Szwajcarii, Czechach i Portugalii oraz po jednym w Irlandii, Norwegii, Grecji, Holandii, Litwie i Włoszech.

„Nasze wspólnoty posługują się dwunastoma różnymi językami, ale wiele klasztorów utrzymuje relacje ze sobą, zwłaszcza te, które łączą warunki geograficzne, językowe i kulturowe” – mówi siostra Józefa Strettiová z Pragi.

Siostra Maria Magdalena z niemieckiego klasztoru w Rieste-Lege dodaje: „Pamiętam lęk, który nam towarzyszył przy pierwszym spotkaniu, bałyśmy się, że się nie zrozumiemy, nie będzie między nami porozumienia. Tymczasem teraz doświadczamy wolności podczas naszych spotkań w dzieleniu się naszymi doświadczeniami”.

W czwartej już międzynarodowej konferencji wziął udział generał Zakonu Kaznodziejskiego, ojciec Bruno Cadoré. Przybyli też promotor ds. mniszek – ojciec César Valero Bajo i socjusz generała – ojciec Vivian Boland. Temat spotkania brzmiał: „Dominikańska itinerantia. Dzisiejsze wyzwanie dla mniszek dominikańskich. Jubileusz jako metanoia”.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku św. Dominik Guzmán – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu. W Polsce mają trzy klasztory: w Krakowie, w Świętej Annie i w Radoniach pod Warszawą.