Dzień piąty: z Myszkowa pielgrzymi wędrowali do Poraja. Do wysłuchania kazanie o. Macieja Chanaki.