Podczas Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu, nasi bracia wraz ze Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis wykonali chorał ze źródeł dominikańskich w ujęciu lateralnym.

fot. Marcin Mituś, Marek Mach, Michał Żołyniak, Kacper Montusiewicz