Uczestniczyło w nich prawie 200 osób z całej Polski.

Organizowane przez dominikanów tygodniowe Rekolekcje dla Rodzin i narzeczonych odbywają się w Hermanicach od ponad 20 lat. Spotkania prowadzi znany z wielu publikacji o tematyce rodzinnej Jacek Pulikowski z Poznania i jego goście. Tegoroczne rekolekcje odbyły się w dniach 12-19 lipca.

„Przyklasztorna łąka hermanicka to wyjątkowe miejsce spotkania Boga i człowieka. Nie sposób zapomnieć pełnych pasji i doświadczenia wykładów Jacka Pulikowskiego. Również słowa ojca Dawida Kołodziejczyka z żywą wiarą i konkretem skutecznie poruszały serca słuchaczy. Warto także wspomnieć wykład Katarzyny Olbrycht na temat wychowania do wartości oraz obszernej prelekcji o samowychowaniu wygłoszonej przez Stanisława Sławińskiego” – mówi ojciec Jacek Skupień, przełożony domu w Hermanicach.

„Narzeczeni mieli natomiast okazję, oprócz powyższych tematów, odbyć kurs przedmałżeński oraz warsztatowe spotkania dotyczące Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności. Sami młodzi podkreślali, że wartościowe było dla nich zestawienie wszystkich zajęć teoretycznych

z »codziennością« przybyłych na rekolekcje rodzin” – dodaje ojciec Skupień.

Mimo bogatego planu zajęć, uczestnicy rekolekcji znaleźli też czas na projekcje filmowe, wycieczkę w góry oraz wieczorne rozmowy pod wiatą lub przy ognisku. W tym roku była tez nowość: męska, nocna wyprawa na Równicę.

„Hermanickie Spotkania Rodzin i Narzeczonych to czas wzajemnego ubogacania się, świadectwa wiary i codziennego życia z Bogiem. Właśnie tutaj można zatęsknić za piękną rodziną. Warto się o tym przekonać i uczynić ten pierwszy krok… Zatem już dziś zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku!” – zachęca ojciec Jacek.

fot. Hubert Orlik-Grzesik