Ostatnie w starym składzie. Nowa rada zostanie wybrana we wrześniu.

Spotkanie odbyło się 18 lipca w poznańskim klasztorze. Wzięli w nim udział: Małgorzata Mazur – przełożona oraz Anna Sulikowska, Arkadiusz Pius Biały, Piotr Grodecki i Piotr Olszewski. Obecni byli także ojciec Dariusz Kantypowicz, promotor świeckich dominikanów i ojciec Jarosław Głodek jako delegat prowincjała.

„Delegaci uczestniczący w wizytacji naszej nowej fraterni w Sofii opowiedzieli o przebiegu tego spotkania. Dyskusja dotyczyła także stanu naszych fraterni, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot stojących w obliczu wyzwań i trudności” – mówi Anna Sulikowska.

We wrześniu w czasie corocznych rekolekcji w Korbielowie świeccy dominikanie z całej Polski będą wybierać spośród siebie nową radę na czteroletnią kadencję. Dlatego też część obrad dotyczyła przygotowań do tego wydarzenia.

fot. swieccy.dominikanie.pl