Od 23 do 30 sierpnia w jarosławskich kościołach posłuchasz średniowiecznej muzyki.

Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni” odbędzie się już po raz 23. Głównym organizatorem jest jarosławskie Stowarzyszenie „Muzyka Dawna”, a współorganizatorem tutejszy klasztor dominikanów. Bracia od początku istnienia  festiwalu sprawują nad nim duchową opiekę, prowadząc warsztaty chorału gregoriańskiego i przewodząc codziennej liturgii.

W ramach festiwalu codziennie odbywać się będą koncerty w jarosławskich kościołach: dominikańskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej, kolegiacie Bożego Ciała, ojców franciszkanów, sióstr benedyktynek oraz cerkwi greckokatolickiej.

Każdy dzień festiwalowego tygodnia to nie tylko wieczorny koncert, ale także seminaria, warsztaty, tańce i wspólna celebracja liturgii.

Tematem wiodącym tegorocznego festiwalu jest „Wiek XIII”. „Trzynaste stulecie było dla Europy czasem przełomowym; czasem kulturowego, intelektualnego i duchowego fermentu; nowego sposobu myślenia i opisywania świata, nowych typów duchowości, nowych zakonów i herezji; czasem krucjat i spotkania z Orientem. To epoka świętych Franciszka i Dominika, Tomasza Akwinaty, Dantego i Giotta” – piszą organizatorzy.

Zgłoszenia / Szczegółowe informacje

Program koncertów:

Niedziela, 23 sierpnia, Opactwo, godz. 20:00
Ritornello – Tripudium Mortis – Tańce Śmierci

Poniedziałek, 24 sierpnia, kościół oo. Reformatów – Franciszkanie, godz. 20:00
Micrologus – Laudario di Cortona – Laudy franciszkańskie

Wtorek, 25 sierpnia, cerkiew greckokatolicka, godz. 20:00
Jerycho – Laudario Polonico – Dziedzictwo laudy franciszkańskiej w Polsce

Środa, 26 sierpnia, kościół oo. Reformatów – Franciszkanie, godz. 20:00
La Morra – Boska Komedia

Czwartek, 27 sierpnia, Kolegiata pw. Bożego Ciała, godz. 20:00
Al Kindi – Poezja mistyczna i muzyka czasów krucjat

Piątek, 28 sierpnia, bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 20:00
OP – Chorał ze źródeł dominikańskich w ujęciu lateralnym

Sobota, 29 sierpnia, bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 20:00
Schola Węgajty – Ludus Danielis – Gra o proroku Danielu

Niedziela, 30 sierpnia, bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 9:30
Missa Gregoriana

11665365_10153505886100159_4526266589978888970_n (1)

projekt graficzny: Marianna Oklejak