W piątek i sobotę w krakowskim klasztorze.

Idealna Muzyka Liturgiczna? – brzmi tytuł popularnonaukowej sesji, która 19 i 20 czerwca organizuje Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Sympozjum rozpocznie się w piątek o godzinie 16 w kapitularzu klasztornym.

„Muzyka liturgiczna to sprawa, która powinna interesować wszystkich wiernych, a nie tylko muzyków kościelnych. Niektórzy nie wiedzą, że to, co słyszą na mszach, jest muzyką liturgiczną. Jeszcze mniej osób wie, że istnieją dokumenty Kościoła, które ustalają normy dotyczące tego, co można, a czego nie wolno śpiewać na mszach i nabożeństwach. Zupełnie nieliczne grono zna historię, nurty i wzorce muzyki liturgicznej. Wobec nieznajomości teorii, często uczestniczymy w złej praktyce” – uważają organizatorzy sesji.

„Dlatego postanowiliśmy zorganizować forum, na którym poruszymy wybrane tematy, dotyczące tego zagadnienia i zaprezentujemy właściwe wzorce muzyki liturgicznej” – dodają.

Tematykę tę podejmą m.in. tacy znawcy śpiewu liturgicznego, jak: Marcin Bornus-Szczyciński, Magdalena Sendor, Bartosz Izbicki, Rafał Maciejewski, Jakub Kubieniec, Michał Sławecki, Antonina Karpowicz-Zbieńkowską, Susi Ferfoglią, Sławomir Witkowski, Henryk Krawczyk, Michał Staromiejski i Paweł Bębenek oraz dominikanie: Tomasz Grabowski, Błażej Matusiak i Wojciech Sznyk.

 Uczestnicy sesji wysłuchają prezentacji różnych gatunków muzyki liturgicznej i sposobów ich interpretacji. Wykonane przez zaproszone zespoły i chóry prezentacje posłużą jako ilustracja wykładów i dyskusji.

„W ten sposób sesja nie będzie ograniczać się wyłącznie do aspektu teoretycznego ale posłuży do szukania i wypracowywania odpowiednich wzorców” – piszą organizatorzy dwudniowego spotkania.

Więcej informacji na stronie liturgia.dominikanie.pl