Obronił doktorat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nowy doktor Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego bronił 17 czerwca rozprawy, zatytułowanej: „Sacramentum ordinis w narracjach kaznodziejskich Josepha  Ratzingera/Benedykta XVI. Teologia, apologia, duchowość”. Jej promotorem był ks. prof. Jerzy Szymik.`

Praca dotyczyła obrazu kapłaństwa w ujęciu kardynała Josepha Ratzingera i papieża Benedykta XVI. Autor analizował w swojej rozprawie homilie, przemówienia, wykłady i inne wystąpienia niemieckiego kardynała i późniejszego papieża na temat sakramentu kapłaństwa.

W publicznej obronie doktoratu o. Zamorskiego wziął udział prowincjał polskich dominikanów, ojciec Paweł Kozacki. Przybyli też Bracia z kilku klasztorów.

Ojciec Tomasz Zamorski urodził się w 1970 roku w Tarnobrzegu. Do Zakonu wstąpił w roku 1989, a w 1996 przyjął święcenia kapłańskie. Był m.in. duszpasterzem młodzieży w Krakowie i przeorem klasztoru św. Jacka w Warszawie. Obecnie jest kapelanem Mniszek w klasztorze w Radoniach.

fot. youtube.com