W niedzielę przyjmie sakrę biskupią.

W niedzielę, 14 czerwca o godzinie 15 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbędą się święcenia biskupie ks. prałata Michała Janochy. 9 maja papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej.

Biskup nominat urodził się w 1959 roku w Warszawie, a w 1987 przyjął święcenia kapłańskie. Jest profesorem historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – zajmuje się sztuką i tradycją bizantyjską oraz teologią kultury. Ostatnio był dyrektorem biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a wcześniej – ojcem duchownym seminarium.

Od wielu lat związany jest też z Zakonem Kaznodziejskim. Był wykładowcą historii sztuki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Warszawie i Krakowie. Prowadził również zajęcia w Studium Chrześcijańskiego Wschodu i Studium Dominicanum, działających przy klasztorze na warszawskim Służewie.