W sobotę we wrocławskim klasztorze ostatni przed wakacjami wykład.

Prelekcję, zatytułowaną: „Bóg, mężczyzna i kobieta, płeć””, wygłosi ojciec Jarosław Kupczak, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. To już ostatnie w tym roku akademickim spotkanie wrocławskiej DSW.

„Wykład nie będzie poświęcony tzw. ideologii gender – prelegent wskaże natomiast, czym pojęcie płci kulturowej (gender) jako narzędzie analizy socjologicznej różni się od ideologicznego traktowania takich koncepcji ludzkiej płciowości i wyprowadzania z nich wniosków co do optymalnych rozwiązań prawnych lub edukacyjnych” – mówi Marek Misiak z DSW.

„Rzecz jasna człowiek uczy się pewnych zachowań jako mężczyzna lub kobieta, dorasta – ale płeć i tożsamość płciowa to nie arbitralny wybór i nie można na podstawie takiego wyboru żądać, by społeczeństwo sankcjonowało taki wybór prawnie” – wyjaśnia o. Kupczak.

„Ideologia gender opiera się na błędnej wizji człowieka, w której płeć kulturową (gender) przeciwstawiana jest płci biologicznej (sex) – i rzekomo to ta pierwsza, jako podlegająca wolnemu wyborowi, nadaje człowiekowi godność i jest z definicji nadrzędna. A przecież płeć człowieka określona jest przez chromosomy, na poziomie komórkowym” – dodaje prelegent.

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca o godzinie 17 w Starym Refektarzu wrocławskiego klasztoru. Nagrania spotkań Dominikańskiej Szkoły Wiary z zeszłego roku pobrać można ze strony www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl